Really and Deeply Yours!

Alcester Academy
Sursa foto: Alcester Academy

În curtea Alcester Academy, micii studenţi se pregăteau să înceapă o altfel de zi. Excursia la Muzeul Ştiinţei din Londra, programată de ceva timp, era evenimentul pe care elevii îl aşteptau în fiecare an cu aceeaşi nerăbdare.
Forfota din curtea şcolii şi bucuria nemărginită a copiilor, erau semne de bun augur care anunţau o zi minunată, atât pentru copii cât şi pentru profesorii ce-i însoţeau.
Mulţi dintre ei vedeau Londra pentru prima oară, deşi comitatul Warwickshire se afla la doar 160 de km de capitala Regatului Unit.

– Linişte, vă rog! Un minut de linişte să putem să ne organizăm, spuse Mary, tânăra profesoară de Ştiinţe şi Tehnologie.

La un semn al acesteia, elevii se grupară şi îşi ocupară locurile în autocar. Pe parcursul până la Londra, Mary dădu studenţeilor curioşi câteva explicaţii despre muzeul pe care aveau să-l viziteze, insistând, cum era firesc, asupra cunoscutului „Warwick Nose„,  nasul electronic conceput şi realizat de o echipă de cercetători a Universităţii oraşului lor.
Pe măsură ce le povestea, dorinţa acestora de a ajunge cât mai repede la Londra creştea, mulţi dintre ei parcurgând ultimii kilometri ai traseului în picioare, în ciuda eforturilor însoţitorilor de a-i face să-şi reia cuminti locurile pe scaune.

La muzeu fură preluaţi de un ghid care urma să-i însoţească pe toată durata vizitei.

Vizitară, aşadar, câteva din sălile destinate copiilor de vârsta lor, trecând de la „Universe” la „Who I Am„, de la „Robots 3D” la simulatoare de zbor, de la trecut la viitor în doar câteva ore.
Sala „High-Tech” fu ultima pe care o vizitară.

Cum aceasta era împărţită în mai multe mini-saloane, se opriră mai întâi la cea numită „High-Tech Nose and Smell„, dornici să afle cât mai multe despre faimosul nas electronic.
Se repeziră, curioşi, cu toţii, la computerul cu pricina.

He-llo! I’m Your e-Nose! Try me!

e-Nose
Electronic System Nose (e-Nose) – Warwick University     

– Bună! Sunt Peter!, prinse curaj blondinul cu pistrui. No, You’re not my nose! Al meu este mai fin, se răsfăţă băieţandrul.

Computerul se „fâstâci” şi se stinse, spre dezamăgirea tuturor.

– Nu vă apropiaţi toţi deodată, copii! spuse ghidul. Computerul nu reuşeşte să separe mirosurile dacă vă îmbulziţi, ci doar să le identifice pe cele dominante. Îl repuse, apoi, în funcţiune.

Peter încercă încă o dată, salutându-l respectuos…

Wow! Ce mi-ros  plă-cut! Par-fum!
No-te de vârf : Me-lon; Ber-ga-mo-te; Black Pi-per.
No-te de mij-loc: Fresh O-zo-nic Air; Vi-o-let Leaf; Ap-ple;

No-te de ba-ză: Am-ber; Cash-me-ran; Va-ni-lla.

Beculeţul roşu, în formă de năsuc, se aprinse, indicându-i lui Peter să continue.

Par-fum Dee-ply Yours pen-tru El! En-ri-que I-gle-si-as! Cre-at de Co-ty! Lan-sat în a-nul do-uă mii cinci-spre-zece!

Perfume Deeply Yours - Homme by Enrique Iglesias & Coty
Sursa foto: Media proba nr. 20 SuperBlog

– Doamna profesoară, nasul electronic ştie ce parfum foloseşte frate-miu ăl mare! Incredibil! strigă uimit Peter.

Lui Peter urmară şi alţii, tineri, adolescenţi, adulţi prezenţi în sală, rând pe rând, distrându-se si amuzându-se fiecare de modul în care percepea şi numea nasul mirosurile.

Wow! Fe-ro-mon! Al-pha – An-dros-te-nol! Ai gri-jă, ti-ne-re! Love-is-in-the-air!, spuse nasul unui tânăr.

Bleah! Fe-ro-mon! An-dros-te-ron! Fă-ţi un duş, ti-ne-re! Mi-roşi u-rât! spuse, strâmbându-se, altuia.

După ce trecură toţi elevii şcolii şi ceilalţi vizitatori prin faţa „detectorului de mirosuri” electronic şi făcură glume de tot felul, sosi momentul în care ghidul îşi drese vocea pentru a le atrage atenţia, pregătindu-se să le dea  explicaţiile necesare. Toţi ascultară plini de interes discursul acestuia:

Ideea creării unui nas electronic revine, după cum am văzut că ştiţi deja, unui colectiv de cercetare al Universităţii din Warwick. De aici şi numele de «Warwick Nose».
Nasul electronic, care imită, de fapt, funcţionalităţile nasului uman, este capabil să recunoască infinit mai multe mirosuri şi odoruri decât al nostru, versiuni ale acestuia fiind utilizate în industria creării parfumurilor şi medicină. 

Avantajele nasului electronic sunt capacitatea de recunoaştere, memorizare şi categorizare a aproape tuturor mirosurilor cunoscute până acum,  precum şi faptul că acesta nu se «satură» şi nu se simte rău de la atâtea mirosiri, senzorii olfactivi lucrând fără pauză zi şi noapte, ceea ce pentru oameni sau alte vietăţi de pe Pământ ar fi, practic, imposibil.

În medicină, cercetătorii îl utilizează pentru investigarea, depistarea, analizarea şi diagnosticarea bolilor prin utilizarea procedeului de mirosire a respiraţiei umane, procedeu folosit de chinezi de câteva secole deja.

Se preconizează că, în viitorul apropiat, se vor utiliza aceste tipuri de nas şi de către bănci, ca formă de identificare individuală, renunţându-se astfel la cardurile electronice, sistemul fiind mult mai eficace şi putând să prevină fraudele. Adio PIN! Adio carduri false!

Cu toate avantajele, ceea ce nu va fi în stare vreodată să imite şi să aibă mintea artificială, inclusiv nasul electronic, este capacitatea de a raţiona a creierului uman. Capacitatea de a da sens informaţiei primite şi a reacţiona emoţional la aceasta.

Nu va există vreodată vreun computer care să cunoască bucuria, tristeţea, compasiunea sau iertarea, empatia, simpatia, dragostea, pasiunea ori speranţa, sentimente cu care oamenii au fost pe deplin înzestraţi.

– Spune-i computerului tău că ai rămas corijent la mate’, Peter! Crezi că o să-i pese? Spune-i tu, Alexander, că te-ai îndrăgostit de cea mai frumoasă fată din şcoală! O să-ţi împărtăşească sentimentele?

Computerul nu înţelege ce-i lacrima, ori briza mării, mirosul Bergamotei proaspăt culeasă şi nici pe-al freziei acoperită de roua dimineţii… ori pe al mărului cu scorţişoară din vremea Crăciunului. Va recunoaşte vanilia, dar nu va înţelege efectul ei asupra noastră. Nu va avea vreo explicaţie pentru al nostru «Te iubesc!» şi nu va intra în jocul dragostei, la fel cum nu ne va înţelege deloc pe noi, oamenii, chiar cei ce l-am creat. Nu va fi fericit vreodată…

Dragi copii, asocierea parfumului cu emoţiile umane nu este invenţia poeţilor, ci a naturii… a Creatorului!

Pornind de la natura umană, producătorii de parfumuri au creat de-a lungul timpului esenţe şi combinaţii ale acestora, menite să-i facă pe oamenii ce le-au descoperit misterul şi le-au folosit, mai buni, mai frumoşi, mai atrăgători, mai seducători… să-i unească întru pasiune şi iubire pentru totdeauna.
– Ştiţi, de exemplu, de ce vanilia a devenit în ultimi ani esenţa cel mai des întâlnită în parfumuri?

– Eu ştiu, se repezi micuţa Emma să răspundă. Ne va aduce mereu aminte de copilărie, de vacanţele de vară şi aroma îngheţatei de vanilie, de cremşnitul bunicii şi…

– Aşa este, Emma! Deşi ştiinţific nu a fost dovedită această conexiune, se crede că efectul benefic al vaniliei este intim legat de amintirile dulci ale copilăriei noastre fericite.

Ghidul le dădu, apoi, şi alte informaţii*, vorbindu-le despre istoria şi rolul parfumului în relaţionarea persoanelor, despre atracţia chimică dintre acestea şi despre cum dictează comportamentul sexual substanţele biochimice cele mai puternice produse de organismul uman – arătând care-i diferenţa între feromonii plăcuţi şi cei mai putin plăcuţi, dintre cei feminini şi cei masculini (scented sex hormones), despre magnetismul declanşat de aceştia asupra celor ce se iubesc, despre emoţii şi sentimente, copii ascultându-l atenţi, fermecaţi parcă de magia vorbelor lui.

– Dragi vizitatori,  în zece minute muzeul nostru îşi va închide porţile. Vă aşteptăm, cu drag, în fiecare zi, între orele… se auzi o voce care stârni proteste în rândul micilor studenţi.

– Doamna profesoară! Mai venim aici şi altădată?

După ce se grupară şi îndreptară către ieşire, Mary, mai curioasă decât toţi copiii la un loc, decise să se apropie şi ea… de nasul adulmecător. Zăbovi o clipă observându-i, iar când elevii erau deja în drumul către autocar, se plasă în faţa computerului, aşteptând reacţia acestuia.

Wow! Ce mi-ros  plă-cut! Par-fum!
No-te de vârf: Grape-fruit; Man-da-rin O-range; Green Ap-ple;
No-te de mij-loc: Free-si-a; Rose; Peach;
No-te de ba-ză: Va-ni-lla; San-dal-wood; Musk.

Beculeţul se aprinse iar. Mary ştia deja lecţia, aşa că apăsă tasta şi continuă:

Par-fum Dee-ply Yours pen-tru Ea! En-ri-que I-gle-si-as! Cre-at de Co-ty! Lan-sat în a-nul do-uă mii cinci-spre-zece! 

Parfum Deeply Yours - Femme by Enrique Iglesias
Sursa foto: Media proba nr. 20 SuperBlog

Wow! Fe-ro-mon! Al-Pha – An-dros-te-nol! Ai gri-jă, tâ-nă-ră doam-nă! Love-is-in-the-air! 
Inima i-o luă la trap, fără că ea să ştie de ce. Se-ntoarse iute, făcând o piruetă, şi dădu cu ochii de privirea caldă şi duioasă a tânărului ghid.

– V-aţi convins? o întrebă acesta pe Mary, care se simţi uşor ruşinată şi încurcată, totodată.

Sunteţi şi dumneavoastra fan Enrique Iglesias?
– Da, răspunse Mary emoţionată.
– Dacă doriţi să testaţi, împreună cu elevii, efectul melodiilor lui, invitaţi-l la Warwick într-o zi…

Mary îi mulţumi pentru sfat cu un zâmbet copilăros. Porni, apoi, către uşă, întorcându-i privirea drăgăstoasă, aceeaşi cu care el o conduse până la ieşire, de câteva ori. De-abia acum văzuse cât de atrăgător şi şarmant era tânărul care-i însoţise şi a cărui voce suavă o ascultase timp de câteva ore bune.

Ajunsă la autocar, îi numără rapid din ochi pe copii şi…

– Hmm, hmm… Dacă doriţi să testaţi cumva şi efectul parfumului Enrique IglesiasFemme… 

Really and Deeply Yours
Arhiva personală

*) Surse info: www.sirc.org/publik/smell.pdf, Wikipedia

Acest articol participă la concursul SuperBlog – Ediţia toamnă 2015
Proba nr. 20: Deeply Yours.  Sponsor: Coty România

Social:
Ultimele postari ale lui Daniela (vezi toate)

Daniela

Fondator, Administrator și Autor la "Spicuiri"; Autor la "Pe cuvânt!"; Autor la "Scurt(-)Circuit".

7 thoughts on “Really and Deeply Yours!

 1. copilu' furase parfumu' lu' frac'su mai mare? :))
  eu am un micuț la cursul de actorie care dă cu feromonu'n minr; evident, parfumul fratelui mai mare! de-aia zic!
  mișto idee, n-aș fi trecut sub un nas electronic istoria nici de-acu în o mie de ani; în ce privește cardurile și adio pin, dar bine ai venit, miasmo… tare! cred că așa va fi!

 2. Hahaha. Ma amuza tare mult comentariile tale.
  Da. Pustache furase parfumul fratelui… Da' ce? Al meu se da cu ale mele… cica-i plac mai mult :).

  Chestia cu cardurile este mai complexa. Nu stiu, nu am citit prea mult despre asta, dar daca ei, cercetatorii, considera ca ar functiona chiar mai bine decât amprenta digitala, înseamna ca e serioasa treaba :).

 3. Da. Dar daca ai lucra la ei si ar trebui sa-l mirosi de dimineata pâna seara?
  Am vazut un documentar cu mirositorii… nu numai de parfumuri, ci si de-alea mai puturoase. Faceau pauza foarte des si lucrau numai câteva ore pe zi. Nu cred ca-i deloc rea inventia.
  Pentru mine, da, as folosi si eu tot nasul meu. :).

Spicuiește, rogu-te!

%d blogeri au apreciat: